Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://zapisdomszlin.cz. Tyto webové stránky slouží k registraci k zápisu v mateřských školách statutárního města Zlín. 

Tento web provozuje statutární město Zlín.

https://www.zlin.eu/

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Formuláře

Veškerá data, která sbíráme pomocí formulářů jsou nezbytná data pro vygenerování Žádosti o přijetí a zároveň jsou to údaje, nezbytné k zahájení přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání.

Informace potřebné k vygenerování žádosti o přijetí:

Žadatel:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Adresa trvalého pobytu
 • Adresa bydliště
 • Jméno, příjmení a datum narození sourozence žadatele, pokud navštěvuje MŠ, na které žádá žadatel o přijetí (bodové kritérium) 

Zákonní zástupci:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození 
 • Adresa trvalého pobytu
 • Adresa pro doručování písemností – pouze u společného zmocněnce
 • Kontaktní telefon – pouze u společného zmocněnce
 • Kontaktní e-mail  – pouze u společného zmocněnce, nepovinné
 • Datová schránka – pouze u společného zmocněnce, nepovinné

Informace potřebné k registraci uživatele do systému:

 • Uživatelské jméno
 • E-mail – na tuto e-mailovou schránku zasíláme zprávu s aktivačním odkazem účtu

Žádné další nebo nadbytečné informace nesbíráme.

Cookies

Cookies v HTTP protokolu označuje malé množství dat, které vytvoří webový server, pošle je Vašemu prohlížeči, který je následně uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby jako je například preference jazyka, košík v e-shopu apod. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:

Technické – první strany, krátkodobé, zajišťují základní funkce stránek
Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data, neslouží k osobní identifikaci uživatele.

Jak lze upravit využívání cookies

Cookies soubory můžete ve svém prohlížeči vymazat, zpravidla v Historii navštívených stránek, nebo můžete ukládání cookies blokovat. V tomto případě je pak funkcionalita stránek omezena. Více informací o blokování ukládání cookies naleznete na stránkách poskytovatele Vašeho prohlížeče. Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org.

Cookies webu

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články, mapy atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Odkazy na webové stránky třetích stran leží mimo naši oblast odpovědnosti. Odmítáme jakoukoliv odpovědnost za takové webové stránky. Přístup a používání těchto webových stránek je na vlastní riziko.

Kdo pracuje s daty, které nám poskytnete

Data, která nám poskytnete, spravuje administrátor webu, správce webového serveru a pracovníci následujících mateřských škol

 • Mateřská škola Zlín, Budovatelská 4819, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Česká 4790, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Družstevní 4514, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Kúty 1963, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Lázeňská 412, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Luční 4588, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, M. Knesla 4056, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Mariánské nám. 141, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Na Vrchovici 21, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Návesní 64, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Osvoboditelů 3778, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Potoky 4224, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Slínová 4225, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Slovenská 1808, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Sokolská 3961, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Štefánikova 2222, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, tř. Svobody 835, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, U Dřevnice 206, příspěvková organizace
 • Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Data, která nám poskytnete za účelem správy žádostí o přijetí uchováváme pouze po dobu přijímacího řízení v daném roce. Veškerá poskytnutá data i uživatelské účty budou smazány nejpozději k 1.9.2019.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů. 

Požádat o soubor s exportem osobních údajů nebo o odstranění osobních údajů můžete na adrese info@zapisdomszlin.cz.

Kam posíláme vaše data?

Vaše data neposíláme nikam! Jsou poskytnuta pouze pracovníkům mateřkých škol, kteří spravují Vaše žádosti o přijetí. Data jsou uložena na webových serverech statutárního města Zlína.

Seznam mateřských škol:

 • Mateřská škola Zlín, Budovatelská 4819, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Česká 4790, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Družstevní 4514, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Kúty 1963, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Lázeňská 412, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Luční 4588, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, M. Knesla 4056, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Mariánské nám. 141, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Na Vrchovici 21, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Návesní 64, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Osvoboditelů 3778, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Potoky 4224, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Slínová 4225, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Slovenská 1808, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Sokolská 3961, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, Štefánikova 2222, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, tř. Svobody 835, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Zlín, U Dřevnice 206, příspěvková organizace
 • Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně