Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace

E-mail školyskolka@msslovenska.com
Webová stránkamsslovenska.com
Telefon577 438 872, 731 374 625
AdresaSlovenská 3660, 760 01 Zlín
Ředitel/kaBc. Hana Pröschlová
Informace

Dvoutřídní mateřská škola se nachází v klidné městské části Lesní čtvrť, v blízkosti ZŠ Zlín Slovenská (3. ZŠ). Snahou školy je být „blízko přírodě“, zajistit všestranný rozvoj dětí v duchu pohodové rodinné atmosféry a individuálně přistupovat k potřebám a možnostem dětí. Důraz klademe na komunikaci a spolupráci s rodinou, dbáme na dostatečný pobyt venku. Pravidelně děti tráví dopoledne v nedalekém lese, kam také dle možnosti přenášíme vzdělávací aktivity. Našim cílem jsou zdravé a spokojené děti, rodiče i pedagogové. Moto našeho školního vzdělávacího programu zní: Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.“ (Linda Dobson). Součástí školy je prostorná zahrada, zařízená pro rozvíjení pohybových dovedností, vzdělávacích i pracovních činností. Škola má vlastní školní jídelnu, která zajišťuje dietní stravování (pro celiaky, alergiky aj.). V rámci programu České obce Sokolské navštěvujeme Sokolovnu a nad rámec běžných činností nabízíme pro předškolní děti 2x ročně předplaveckou výchovu a školu v přírodě.

Školský obvod

Kamenná (v úseku od křižovatky Pod Vodojemem po křižovatku Slovenká a Prlovská), Křivá, Lazy I-VII, Pod Školou, Pod Vodojemem, Pod Vrškem, Prlovská (v úseku od křižovatky Lazy I po křižovatku s ulicí Lazy V), Prostřední (v úseku od ulice Štefánikova po ulici Pod Vrškem), Příkrá (v úseku od křižovatky s ulicí Štefánikova po křižovatku ulicí Borová), Slovenská (v úseku od křižovatky s ulicí Pod Vodojemem po ulici po křižovatku s ulicí Lesní čtvrť I).

KritériaPočet bodů
1. Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2022 dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon), je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné). Týká se dětí občanů ČR, EU a jiných zemí, oprávněných pobývat na území ČR déle než 90 dnů. 5
2. Trvalý pobyt, v případě cizince místo pobytu, ve školském obvodu dané MŠ ("spádové mateřské škole"), u dítěte, které dosáhne 3 let k 31.8.2022. 4
3. Věk dítěte 4 roky dosažené k 31.8.2022 4
3 roky dosažené k 31.8.2022 3
2 roky dosažené k 31.8.2022 2
4. Bydliště dítěte ve Zlíně. Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, kteří mají místo pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní. 1
5. Dítě, které dovrší věk 3 roky nejpozději k 31.12.2022 a jehož sourozenec je v MŠ již přijatý a bude se zde vzdělávat i v následujícím školním roce 2022/2023. 1