Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace

E-mail školyskolka@msslovenska.com
Webová stránkamsslovenska.com
Telefon577 438 872, 731 374 625
AdresaSlovenská 3660, 760 01 Zlín
Ředitel/kaBc. Hana Pröschlová
Informace

Lokalita, mateřská škola i velká zahrada nabízí realizaci prvků ekologické výchovy, umožňuje vycházky, pozorování, prožitkové učení v přírodě, rozvíjení polytechnických a pohybových dovedností.  Jsme členy celostátní sítě EVVO Mrkvička Nabízíme nad rámec výchovně vzdělávací činnosti

  • dietní stravování ( celiatiky, diabetes, bezmléčná)  s garancí nutriční terapeutky
  • základy plavání
  • logopedickou péči s odbornou péčí kvalifikovaného pedagoga
  • práce v projektech Medvídek Nivea, Česko čte dětem, Metodu dobrého startu
  • jezdíme na školu v přírodě, výlety, exkurze, divadla a jiné
Školský obvod

Kamenná (v úseku od křižovatky Pod Vodojemem po křižovatku Slovenká a Prlovská), Křivá, Lazy I-VII, Pod Školou, Pod Vodojemem, Pod Vrškem, Prlovská (v úseku od křižovatky Lazy I po křižovatku s ulicí Lazy V), Prostřední (v úseku od ulice Štefánikova po ulici Pod Vrškem), Příkrá (v úseku od křižovatky s ulicí Štefánikova po křižovatku ulicí Borová), Slovenská (v úseku od křižovatky s ulicí Pod Vodojemem po ulici po křižovatku s ulicí Lesní čtvrť I).

KritériaPočet bodů
1. Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2021 dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon), je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné). Týká se dětí občanů ČR, EU a jiných zemí, oprávněných pobývat na území ČR déle než 90 dnů. 5
2. Trvalý pobyt, v případě cizince místo pobytu, ve školském obvodu dané MŠ ("spádové mateřské škole"), u dítěte, které dosáhne 3 let k 31.8.2021. 4
3. Věk dítěte 4 roky dosažené k 31.8.2021 4
3 roky dosažené k 31.8.2021 3
2 roky dosažené k 31.8.2021 2
4. Bydliště dítěte ve Zlíně. Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, kteří mají místo pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní. 1
5. Dítě, které dovrší věk 3 roky nejpozději k 31.12.2021 a jehož sourozenec je v MŠ již přijatý a bude se zde vzdělávat i v následujícím školním roce 2021/2022. 1