Mateřská škola Zlín, Dětská 4698 , příspěvková organizace

E-mail školymsdetska@email.cz
Webová stránkahttp://www.msdetskazlin.cz
Telefon+420 605 524 340
AdresaDětská 4696, Zlín
Ředitel/kaMgr. Ivana Scharfová
Informace

Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace se nachází na velkém sídlišti Jižní Svahy. MŠ má provoz ve dvou třídách

Školský obvod

Dětská, Okružní (v úseku od světelné křižovatky u I. segmentu k ulici Středová), Pasecká (v úseku od křižovatky s ulicí Křiby po křižovatku s ulici Pasecký žleb), Sportovní, Středová (v úseku od křižovatky s ulicí Okružní západním směrem), U Trojáku, Větrná.

KritériaPočet bodů
1. Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2021 dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon), je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné). Týká se dětí občanů ČR, EU a jiných zemí, oprávněných pobývat na území ČR déle než 90 dnů. 5
2. Trvalý pobyt, v případě cizince místo pobytu, ve školském obvodu dané MŠ ("spádové mateřské škole"), u dítěte, které dosáhne 3 let k 31.8.2021. 4
3. Věk dítěte 4 roky dosažené k 31.8.2021 4
3 roky dosažené k 31.8.2021 3
2 roky dosažené k 31.8.2021 2
4. Bydliště dítěte ve Zlíně. Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, kteří mají místo pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní. 1
5. Dítě, které dovrší věk 3 roky nejpozději k 31.12.2021 a jehož sourozenec je v MŠ již přijatý a bude se zde vzdělávat i v následujícím školním roce 2021/2022. 1