Mateřská škola Zlín, Luční 4588, příspěvková organizace

E-mail školymslucni@post.cz
Webová stránkawww.mslucni.cz
Telefon775 018 580
AdresaLuční 4588, Zlín 76005
Ředitel/kaMgr. David Bělůnek
Informace

Vážení rodiče, 

děkujeme Vám za zájem o naši školu. Aktuálně je rezervační systém časů k předání přihlášky bohužel vyčerpaný. Nelze tedy rezervovat konkrétní čas na předání přihlášky. Bez rezervace v systému budou uchazeči odbaveni v pořadí příchodu dle kapacitních možností. 

Můžete využít veškeré další formy - viz. informace na https://www.mslucni.cz/zapis/

 

Školský obvod

Jílová, Klabalská I-III, Klábalka, Klabalská louka, K Pasekám, Luční, Okružní (v úseku od křižovatky s ulicí K Pasekám po světelnou křižovatku u I. segmentu, kromě domů č. p. 4537-4551), Mokrá I -II, Na Kopci, Novopasecká, Ostrá horka I-II, Pasecká (v úseku od křižovatky s ulicí K Pasekám po křižovatku s ulici Křiby), Pod Horkou, Polní, Stráže, Strážná, U Kaple.

KritériaPočet bodů
1. Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2021 dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon), je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné). Týká se dětí občanů ČR, EU a jiných zemí, oprávněných pobývat na území ČR déle než 90 dnů. 5
2. Trvalý pobyt, v případě cizince místo pobytu, ve školském obvodu dané MŠ ("spádové mateřské škole"), u dítěte, které dosáhne 3 let k 31.8.2021. 4
3. Věk dítěte 4 roky dosažené k 31.8.2021 4
3 roky dosažené k 31.8.2021 3
2 roky dosažené k 31.8.2021 2
4. Bydliště dítěte ve Zlíně. Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, kteří mají místo pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní. 1
5. Dítě, které dovrší věk 3 roky nejpozději k 31.12.2021 a jehož sourozenec je v MŠ již přijatý a bude se zde vzdělávat i v následujícím školním roce 2021/2022. 1