Detail školy

Mateřská škola Zlín, Luční 4588, příspěvková organizace

Řečí čísel 6 tříd, maximální kapacita 168 dětí, 2 budovy, 24 zaměstnanců.

V naší mateřské škole upřednostňujeme vzdělávání na základě prožitku a zkušeností, prostřednictvím přirozených hravých činností. Klademe si za cíl usilovat o příznivý rozvoj a vzdělávání všech dětí mateřské školy, o snahu položit dětem dobré a dostatečné základy elementárních klíčových kompetencí předškolního věku důležitých pro jejich celoživotní učení a život.

Mottem naší školy je "Dobré místo pro Vaše děti". Jak podle nás takové místo vypadá? Respektuje individualitu každého dítěte, dobře spolupracuje s rodiči, přivádí k poznání prostřednictvím různých metod a postupů, vychází ze základů tradičních pedagogických metod, ale vyhledává také inovativní, vzbuzuje v dětech radost a úsměv na cestě za poznáním, je jejich prvním - důležitým - krokem, dobře komunikuje - je otevřená, rozvíjí všechny důležité kompetence dětí pro další život, je kreativní, hravá, ukazuje svět kolem sebe v různých souvislostech, učí děti vzájemnému respektu, sounáležitosti a vzájemné pomoci... Je toho opravdu mnoho. 

Společnou prací všech zaměstnanců naší škole je, aby právě takovou byla. 

V rámci školy je zřízena ortoptická cvičebna, kde probíhá péče o děti s poruchou zraku (šilhavost a tupozrakost), tuto péči garantuje KNTB a.s. a probíhá v rámci běžného provozu MŠ.

Více se o nás dozvíte na našich webových stránkách www.mslucni.cz.

Těšíme se na setkání u zápisu.

Kontakt

Adresa: Luční 4588, Zlín 76005

E-mail: mslucni@post.cz

Telefon: 775 018 580

Web: www.mslucni.cz

Ředitel/ka

Mgr. David Bělůnek

Školské obvody

Jílová, Klabalská I-III, Klábalka, Klabalská louka, K Pasekám, Luční, Okružní (v úseku od křižovatky s ulicí K Pasekám po světelnou křižovatku u I. segmentu, kromě domů č. p. 4537-4551), Mokrá I -II, Na Kopci, Novopasecká, Ostrá horka I-II, Pasecká (v úseku od křižovatky s ulicí K Pasekám po křižovatku s ulici Křiby), Pod Horkou, Polní, Stráže, Strážná, U Kaple.