Mateřská škola Zlín, Luční 4588, příspěvková organizace

E-mail školymslucni@post.cz
Webová stránkawww.mslucni.cz
Telefon775 018 580
AdresaLuční 4588, Zlín 76005
Ředitel/kaMgr. David Bělůnek
Informace

Řečí čísel  6 tříd, maximální kapacita 168 dětí, 2 budovy, 24 zaměstnanců.

V naší mateřské škole upřednostňujeme vzdělávání na základě prožitku a zkušeností, prostřednictvím přirozených hravých činností. Klademe si za cíl usilovat o příznivý rozvoj a vzdělávání všech dětí mateřské školy, o snahu položit dětem dobré a dostatečné základy elementárních klíčových kompetencí předškolního věku důležitých pro jejich celoživotní učení a život.

Mottem naší školy je "Dobré místo pro Vaše děti." Jak podle nás takové místo vypadá? Respektuje individualitu každého dítěte, dobře spolupracuje s rodiči,  přivádí k poznání prostřednictvím různých metod a postupů, vychází ze základů tradičních pedagogických metod, ale vyhledává také inovativní, vzbuzuje v dětech radost a úsměv na cestě za poznáním, je jejich prvním - důležitým - krokem, dobře komunikuje - je otevřená, rozvíjí všechny důležité kompetence dětí pro další život, je kreativní, hravá,   ukazuje svět kolem sebe v různých souvislostech, učí děti vzájemnému respektu, sounáležitosti a vzájemné pomoci ...... je toho opravdu mnoho. 

Společnou prací všech zaměstnanců naší škole je, aby právě takovou byla. 

Více se o nás dozvíte na našich webových stránkách www.mslucni.cz.

Těšíme se na setkání u zápisu.

 

Školský obvod

Jílová, Klabalská I-III, Klábalka, Klabalská louka, K Pasekám, Luční, Okružní (v úseku od křižovatky s ulicí K Pasekám po světelnou křižovatku u I. segmentu, kromě domů č. p. 4537-4551), Mokrá I -II, Na Kopci, Novopasecká, Ostrá horka I-II, Pasecká (v úseku od křižovatky s ulicí K Pasekám po křižovatku s ulici Křiby), Pod Horkou, Polní, Stráže, Strážná, U Kaple.

KritériaPočet bodů
1. Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2022 dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon), je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné). Týká se dětí občanů ČR, EU a jiných zemí, oprávněných pobývat na území ČR déle než 90 dnů. 5
2. Trvalý pobyt, v případě cizince místo pobytu, ve školském obvodu dané MŠ ("spádové mateřské škole"), u dítěte, které dosáhne 3 let k 31.8.2022. 4
3. Věk dítěte 4 roky dosažené k 31.8.2022 4
3 roky dosažené k 31.8.2022 3
2 roky dosažené k 31.8.2022 2
4. Bydliště dítěte ve Zlíně. Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, kteří mají místo pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní. 1
5. Dítě, které dovrší věk 3 roky nejpozději k 31.12.2022 a jehož sourozenec je v MŠ již přijatý a bude se zde vzdělávat i v následujícím školním roce 2022/2023. 1