Mateřská škola Zlín, Potoky 4224, příspěvková organizace

E-mail školymspotoky@seznam.cz
Webová stránkawww.mspotoky.cz
Telefon608 099 575, 577 430 301
AdresaPotoky 4224, 760 01 Zlín
Ředitel/kaMartina Juříčková
Informace

Čtyřtřídní mateřská škola se nachází v klidném prostředí v blízkosti centra města Zlína s dobrou dostupností i možností parkování přímo před MŠ. Cílem školy je vytvářet klidnou a pohodovou atmosféru, vzájemnou důvěru mezi dětmi a zaměstnanci a tuto celkovou pohodu a důvěru vnést i mezi rodiče. Škola dbá na harmonický rozvoj dětí ve všech oblastech, přičemž přihlíží k jejich individuálním potřebám. Společně se vzděláváním nabízí také další aktivity jako je logopedická prevence, basketball, plavání, výlety, besídky, divadelní představení, návštěva kina, muzea a knihovny. Pravidelně pořádá také akce pro rodiče a děti.

Školský obvod

Benešovo nábřeží (v úseku od křižovatky s ulicí Dlouhá po křižovatku s ulicí Podvesná V), Hornomlýnská (v úseku od železničního přejezdu na ulici Santražiny po křižovatku s ulicí Podvesná V), Kvítková (v úseku od křižovatky s ulicí Dlouhá po křižovatku s ulicí Díly II), Santražiny, Lešetín I-VI, Lorencova, Podvesná IV a V, Potoky, U Náhonu, Vodní.

KritériaPočet bodů
1. Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2022 dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon), je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné). Týká se dětí občanů ČR, EU a jiných zemí, oprávněných pobývat na území ČR déle než 90 dnů. 5
2. Trvalý pobyt, v případě cizince místo pobytu, ve školském obvodu dané MŠ ("spádové mateřské škole"), u dítěte, které dosáhne 3 let k 31.8.2022. 4
3. Věk dítěte 4 roky dosažené k 31.8.2022 4
3 roky dosažené k 31.8.2022 3
2 roky dosažené k 31.8.2022 2
4. Bydliště dítěte ve Zlíně. Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, kteří mají místo pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní. 1
5. Dítě, které dovrší věk 3 roky nejpozději k 31.12.2022 a jehož sourozenec je v MŠ již přijatý a bude se zde vzdělávat i v následujícím školním roce 2022/2023. 1