Detail školy

Mateřská škola Zlín, SNP 4790, příspěvková organizace

Naše mateřská škola se nachází ve Zlíně, na sídlišti Jižní Svahy, vedle Centrálního parku, v blízkosti 17 ZŠ. Do provozu byla uvedena  v roce 1988. Zřizovatelem mateřské školy je statutární město Zlín. Budova školy je jednopatrová, panelového typu s rovnou střechou.  Mateřská škola má tři třídy, které jsou naplňovány do počtu 28 dětí a všechny třídy jsou zaměřeny na všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Děti vedeme k tomu, aby od nás odcházely připravené zvládat situace, které přináší každodenní život. Prostředí MŠ je prostorné a vzdušné. V přízemí budovy se nachází jedna třída a kuchyně, v prvním patře jsou dvě třídy. Každá třída má svoji hernu, sociální zařízení, šatnu a přípravnou kuchyňku. Budova školy je postavena uprostřed školní zahrady, která je oplocená a osázená zelení. Je vybavena pro zájmové  a pohybové aktivity dětí. Například: tři pískoviště, hrací prvky i sprchy pro letní osvěžení. Vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní i hygienické normy a jsou stále modernizovány. Naše mateřská škola byla v září 2020, přejmenována z MŠ Česká na MŠ SNP.

Kontakt

Adresa: SNP 4790, 760 05 Zlín

E-mail: reditelna@mssnpzlin.cz

Telefon: +420 577 141 257

Web: www.mssnpzlin.cz

Ředitel/ka

Jitka Gottfriedová

Školské obvody

Bojínková, Česká, Jílková, Lipnicová, Kocanda, Křiby, Mezihoří, Moravská, Na Valech, Nad Dolinou, Ocúnová, Ovsíková, Pasecký žleb, Plesníkova, Pod Kocandou, Pod Křiby, Psárková, Slezská, SNP, Valachův žleb, Valy I-III, Vejvanovská, Voženílkova, Zelinova.