Mateřská škola Zlín, SNP 4790, příspěvková organizace

E-mail školyreditelna@mssnpzlin.cz
Webová stránkawww.mssnpzlin.cz
Telefon577 141 257
AdresaSNP 4790, 760 05 Zlín
Ředitel/kaJitka Gottfriedová
Informace

Naše mateřská škola se nachází ve Zlíně, na sídlišti Jižní Svahy, vedle Centrálního parku, v blízkosti 17 ZŠ. Do provozu byla uvedena  v roce 1988. Zřizovatelem mateřské školy je statutární město Zlín. Budova školy je jednopatrová, panelového typu s rovnou střechou.  Mateřská škola má tři třídy, které jsou naplňovány do počtu 28 dětí a všechny třídy jsou zaměřeny na všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Děti vedeme k tomu, aby od nás odcházely připravené zvládat situace, které přináší každodenní život. Prostředí MŠ je prostorné a vzdušné. V přízemí budovy se nachází jedna třída a kuchyně, v prvním patře jsou dvě třídy. Každá třída má svoji hernu, sociální zařízení, šatnu a přípravnou kuchyňku. Budova školy je postavena uprostřed školní zahrady, která je oplocená a osázená zelení. Je vybavena pro zájmové  a pohybové aktivity dětí. Například: tři pískoviště, hrací prvky i sprchy. Vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní i hygienické normy. Naše mateřská škola byla v září 2020, přejmenována z MŠ Česká na MŠ SNP.

Školský obvod

Bojínková, Česká, Jílková, Lipnicová, Kocanda, Křiby, Mezihoří, Moravská, Na Valech, Nad Dolinou, Ocúnová, Ovsíková, Pasecký žleb, Plesníkova, Pod Kocandou, Pod Křiby, Psárková, Slezská, SNP, Valachův žleb, Valy I-III, Vejvanovská, Voženílkova, Zelinova.

KritériaPočet bodů
1. Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2022 dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon), je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné). Týká se dětí občanů ČR, EU a jiných zemí, oprávněných pobývat na území ČR déle než 90 dnů. 5
2. Trvalý pobyt, v případě cizince místo pobytu, ve školském obvodu dané MŠ ("spádové mateřské škole"), u dítěte, které dosáhne 3 let k 31.8.2022. 4
3. Věk dítěte 4 roky dosažené k 31.8.2022 4
3 roky dosažené k 31.8.2022 3
2 roky dosažené k 31.8.2022 2
4. Bydliště dítěte ve Zlíně. Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, kteří mají místo pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní. 1
5. Dítě, které dovrší věk 3 roky nejpozději k 31.12.2022 a jehož sourozenec je v MŠ již přijatý a bude se zde vzdělávat i v následujícím školním roce 2022/2023. 1