Mateřská škola Zlín, tř. Svobody 835, příspěvková organizace

E-mail školyreditelka@mszlin.cz
Webová stránkawww.mszlin.cz
Telefon577 103 285, 777 103 285
AdresaMateřská škola Zlín, tř. Svobody 835, příspěvková organizace, Zlín - Malenovice, 763 02
Ředitel/kaMgr. Petra Zapletalová
Informace

Mateřská škola se skládá ze 4 tříd, které jsou děleny podle věku dětí, přičemž 1 třída je speciální logopedická.

Školský obvod

1. máje, Antonínova, A. Randýskové, B. Smetany, Bratří Sousedíků, Buková, Čiperova, Desátá, Devadesátá, Dvacátá, Fügnerova, Gahurova (v úseku od křižovatky s ulicí třída Tomáše Bati po křižovatku s ulicemi Výletní), Husova, J. A. Bati, Kamenec, Kopaniny, Kopce, Kotěrova, Krátká, Lidická, Lipová, Malotova, Mlýnská, Mostní, Na Včelíně, Na Větrově, Na Vyhlídce, Pod Rozhlednou, Průmyslový areál, Sedmdesátá, Šedesátá, Topolová, Trávník, třída 3. května (v úseku od křižovatky s ulicí třída Svobody po křižovatku s ulicí Zahradní), třída Svobody (v úseku od křižovatky s ulicí Chelčického po křižovatku s ulici tř. 3. května), třída Tomáše Bati (v úseku nacházejícím se mezi ulicí A. Randýskové a ulicí Březnická), Tyršova, Pionýrů, Polní I, Polní II, Sokolovská, Svárovec, U Sídliště, U Zimního Stadionu, V Úvozu, Vavrečkova, Vysoká, Zahradnická, Zabrání.

KritériaPočet bodů
1. Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2022 dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon), je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné). Týká se dětí občanů ČR, EU a jiných zemí, oprávněných pobývat na území ČR déle než 90 dnů. 5
2. Trvalý pobyt, v případě cizince místo pobytu, ve školském obvodu dané MŠ ("spádové mateřské škole"), u dítěte, které dosáhne 3 let k 31.8.2022. 4
3. Věk dítěte 4 roky dosažené k 31.8.2022 4
3 roky dosažené k 31.8.2022 3
2 roky dosažené k 31.8.2022 2
4. Bydliště dítěte ve Zlíně. Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, kteří mají místo pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní. 1
5. Dítě, které dovrší věk 3 roky nejpozději k 31.12.2022 a jehož sourozenec je v MŠ již přijatý a bude se zde vzdělávat i v následujícím školním roce 2022/2023. 1