Mateřská škola Zlín, Družstevní 4514, příspěvková organizace

E-mail školymsdruzstevni@seznam.cz
Webová stránkawww.msdruzstevni.cz
Telefon577 142 741, 739 448 667
AdresaDružstevní 4514, 760 05 Zlín
Ředitel/kaJitka Šťastná
Školský obvod

Družstevní, Gahurova (v úseku od křižovatky s ulicí Výletní směrem na Jižní Svahy), Javorová, Malá, Nad Stráněmi, Okružní (pouze domy č. p. 4537-4551), Pod Babou, Slunečná, Výletní.

KritériaPočet bodů
1. Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2022 dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon), je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné). Týká se dětí občanů ČR, EU a jiných zemí, oprávněných pobývat na území ČR déle než 90 dnů. 5
2. Trvalý pobyt, v případě cizince místo pobytu, ve školském obvodu dané MŠ ("spádové mateřské škole"), u dítěte, které dosáhne 3 let k 31.8.2022. 4
3. Věk dítěte 4 roky dosažené k 31.8.2022 4
3 roky dosažené k 31.8.2022 3
2 roky dosažené k 31.8.2022 2
4. Bydliště dítěte ve Zlíně. Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, kteří mají místo pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní. 1
5. Dítě, které dovrší věk 3 roky nejpozději k 31.12.2022 a jehož sourozenec je v MŠ již přijatý a bude se zde vzdělávat i v následujícím školním roce 2022/2023. 1