Detail školy

Mateřská škola Zlín, Družstevní 4514, příspěvková organizace

Mateřská škola se nachází v klidné části sídliště Jižní Svahy. Zaměřuje se na všestranný harmonický rozvoj dítěte s individuálním přístupem k osobnosti každého dítěte a snaží se vytvářet klidnou a pohodovou atmosféru. V přátelském prostředí mateřské školy se rozvíjejí komunikační schopnosti, zdravé sebevědomí a přátelské vztahy. Je zapojená do projektů - Sportování pro MŠ, kde si děti vyzkouší různé druhy sportů (tenis, basketbal, gymnastiku, volejbal, hokej, atletika, fotbal), Cvičíme se zvířátky (sportovní všestrannost). V zimních měsících děti navštěvují saunu, která je součástí mateřské školy. Nad rámec běžných aktivit děti mají možnost se seznámit s anglickým jazykem. Dětem nabízí bohatý celoroční program, plno zajímavých aktivit a akcí - divadelní představení, návštěva kina, knihovny, výstav, koncertů, tvořivé dílny, kouzelnické představení, karnevaly, olympiády, výlety, keramické dílničky (využití keramické pece v MŠ) atd. 

Kontakt

Adresa: Družstevní 4514, 760 05 Zlín

E-mail: msdruzstevni@seznam.cz

Telefon: 577 142 741, 739 448 667

Web: www.msdruzstevni.cz

Ředitel/ka

Jitka Šťastná

Školské obvody

Družstevní, Gahurova (v úseku od křižovatky s ulicí Výletní směrem na Jižní Svahy), Javorová, Malá, Nad Stráněmi, Okružní (pouze domy č. p. 4537-4551), Pod Babou, Slunečná, Výletní.