Detail školy

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně

Poslání Církevní mateřské školy „Doprovázet děti k aktivnímu utváření a prožívání vztahů (k Bohu, k sobě samému, k druhým lidem a ke světu). Podporovat růst a rozvoj osobnosti dítěte a vytvářet pro něj bezpečné prostředí.“         

Kontakt

Adresa: Česká 4787, 760 05 Zlín

E-mail: honzikova@czszlin.cz

Telefon: 734 878 240

Web: www.czszlin.cz

Ředitel/ka

Mgr. Michaela Černošková

Školské obvody