Mateřská škola Zlín, Slínová 4225, příspěvková organizace

E-mail školyreditelka@ms-slinova.cz
Webová stránkawww.ms-slinova.webnode.cz
Telefon776456451
AdresaSlínová 4225, Zlín 76001
Ředitel/kaMgr. Zuzana Malaníková
Školský obvod

Anenská, B. Němcové (od křižovatky s M. Alše západním směrem), Březová, Drahy, Dubovina, Hřbitovní, Chrástka, Jiráskova (od křižovatky s M. Alše západním směrem), K Jaroslavicím, K. Světlé, Kúsek, Lísková, Losky, M. Alše, Na Slanici, Na Vrše, Na Louce, Návrší, Obeciny, Obeciny IX, Obeciny X, Obeciny XI, Obeciny XII, Obeciny XIII, Obeciny XIV, Obeciny XV, Obeciny XVI, Obeciny XVII, Obeciny XVIII, Obeciny XIX, Pesekářská, Pasíčka, Pod Dubovinou, Pod Šternberkem, Prudká, Příční, Rozhledy, Slínová, Smrková, Svažitá, Svat. Čecha (od křižovatky s M. Alše západním směrem), U Lesa, U Potoka, U Slanice, V Dolině, Ve Svahu I, Ve Svahu II, Vrbová, Zdúrna.

KritériaPočet bodů
1. Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2020 dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon), je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné). Týká se dětí občanů ČR, EU a jiných zemí, oprávněných pobývat na území ČR déle než 90 dnů. 5
2. Trvalý pobyt, v případě cizince místo pobytu, ve školském obvodu dané MŠ ("spádové mateřské škole"), u dítěte, které dosáhne 3 let k 31.8.2020. 4
3. Věk dítěte 4 roky dosažené k 31.8.2020 4
3 roky dosažené k 31.8.2020 3
2 roky dosažené k 31.8.2020 2
4. Bydliště dítěte ve Zlíně. Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, kteří mají místo pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní. 1
5. Dítě, které dovrší věk 3 roky nejpozději k 31.12.2020 a jehož sourozenec je v MŠ již přijatý a bude se zde vzdělávat i v následujícím školním roce 2020/2021. 1