Mateřská škola Zlín, M. Knesla 4056, příspěvková organizace

E-mail školymsknesla@seznam.cz
Webová stránkawww.msknesla.cz
Telefon577 437 228
AdresaM. Knesla 4056, 760 01 Zlín
Ředitel/kaBc. Miroslava Nowaková
Školský obvod

k. ú. Klečůvka, Bařinka, Boněcko I-II, Boněcký rybník, Broučkova, Bylinná, Cecilka, Červánková, Dlužkova, Dobromyslová, Dolní dědina, Dřevařská, Dřevnická, Duhová, Dukelská, Horní, Horní dědina, Hvězdná, Hvozdenská, Jitrocelová, Ke Koňáku, Kosov I, Kosov II, Kosov III, Legera, Letecká, Lnářská, Lonkova, Mařinková, Měsíční, Mezní, Michalova, M. Knesla, Na Gruntech, Nad Pramenem, Na Vrcholku, Náhorní, Nebeská, Novinová, Obeciny I—VIII, Ohradní, Pampelišková, Pančava, Pekárenská, Peroutkovo nábřeží, Plicníková, Pilotní, Pod Boněckem, Pod Mlýnem, Pod Jurým, Pod Kopcem, Pod Tvrzí, Podbělová, Pražanka, Přílucká, Přístav, Ronzovy Paseky, Rovinka, Řepíková, Sádek, Spojová, Staromlýnská, Šípková, Šefranice, Štákovy Paseky, Tesařská, Tínová, Truhlářská, Tvrz, U Gemini, U Tescomy, U Tvrze, Újezdy, Úzká, Vizovická, Větroňová, Za Kapličkou, Zádědina, Zahrady, Záhoří, Zborovská, Žabárna, Želechovická.

KritériaPočet bodů
1. Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2022 dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon), je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné). Týká se dětí občanů ČR, EU a jiných zemí, oprávněných pobývat na území ČR déle než 90 dnů. 5
2. Trvalý pobyt, v případě cizince místo pobytu, ve školském obvodu dané MŠ ("spádové mateřské škole"), u dítěte, které dosáhne 3 let k 31.8.2022. 4
3. Věk dítěte 4 roky dosažené k 31.8.2022 4
3 roky dosažené k 31.8.2022 3
2 roky dosažené k 31.8.2022 2
4. Bydliště dítěte ve Zlíně. Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, kteří mají místo pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní. 1
5. Dítě, které dovrší věk 3 roky nejpozději k 31.12.2022 a jehož sourozenec je v MŠ již přijatý a bude se zde vzdělávat i v následujícím školním roce 2022/2023. 1