Mateřská škola Zlín, Sokolská 3961, příspěvková organizace

E-mail školyreditelna@ms-sokolska.cz
Webová stránkawww.ms-sokolska.cz
Telefon577 439 069; 739 078 959
AdresaSokolská 3961, 760 01 Zlín
Ředitel/kaMgr. Lívia Popesková
Informace

Naše mateřská škola má svoji tradici již od roku 1959. Máme celodenní provoz se skvělou kuchyní. Kapacita 105 dětí je rozdělena do čtyř tříd. Ve všech třídách (věkových skupinách) se zaměřujeme mimo jiné na rozvoj komunikačních schopností dětí, jehož nedílnou součástí je i prevence a náprava vad řeči dětí vyškolenými logopedickými asistentkami. Pro vaše děti je připravena široká škála nejrůznějších aktivit. Chodíme na basket, jógu, do sokolovny, v blízkém okolí je les, Stezka zdraví, dopravní hřiště, sportovní hřiště. Předškoláky připravujeme na vstup do školy pomocí Metody dobrého startu. Mateřská škola je umístěna v okrajové části města, s možností příjezdu osobním vozem, nebo MHD - zastávka Vysoká Mez, nebo Padělky. Podrobnější informace o naší školce získáte na www.ms-sokolska.cz/.

Školský obvod

2. května (v úseku od křižovatky s ulicí Zálešná II po křižovatku s ulicí Zálešná IX), Burešov (mimo dům č. p. 4884), Dr. Kolaříka, Fryštácká, Horní Vršava IV–VIII, Jižní Vršava, Mezilesí, Na Výsluní, Nivy I-IV, Partyzánská, Padělky VI-IX, Pod Nivami, Severní Vršava, Sokolská (v úseku od křižovatky s ulicí Padělky II po ulici Fryštácká), Střední Vršava, Vršava, Vršava I–III, Vršavská, Vršek, Zálešná I-XII, Zátiší, Žlebová.

KritériaPočet bodů
1. Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2022 dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon), je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné). Týká se dětí občanů ČR, EU a jiných zemí, oprávněných pobývat na území ČR déle než 90 dnů. 5
2. Trvalý pobyt, v případě cizince místo pobytu, ve školském obvodu dané MŠ ("spádové mateřské škole"), u dítěte, které dosáhne 3 let k 31.8.2022. 4
3. Věk dítěte 4 roky dosažené k 31.8.2022 4
3 roky dosažené k 31.8.2022 3
2 roky dosažené k 31.8.2022 2
4. Bydliště dítěte ve Zlíně. Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, kteří mají místo pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní. 1
5. Dítě, které dovrší věk 3 roky nejpozději k 31.12.2022 a jehož sourozenec je v MŠ již přijatý a bude se zde vzdělávat i v následujícím školním roce 2022/2023. 1