Detail školy

Mateřská škola Zlín, Sokolská 3961, příspěvková organizace

MŠ Sokolská je předškolní zařízení umístěné v bytovém domě, je rozděleno do čtyř tříd s dobrou dostupností MHD a možností parkování. K mateřské škole přiléhá prostorná zahrada, v blízkém okolí se nachází sportovní hřiště a nedaleký les. Snažíme se o všestranný rozvoj dítěte a propojení s přírodou. Zábavnou formou přibližujeme dětem přírodu a život v ní. K objevování přírody využíváme moderní technologie, jakými jsou mikroskopy nebo interaktivní tabule. Dále prostřednictvím péče o zvířátka ve třídě, výlety do přírody a blízkého okolí. Nezapomínáme i na společenskou oblast – navštěvujeme divadelní představení, knihovnu, muzea, výstavy a další. Snažíme se o blízkou spolupráci s rodiči. Pořádáme během roku společné akce, jako jsou Dýňové tvoření, Vánoční koledování, Besídka pro maminky a rozloučení s předškoláky. Snažíme se v dětech probudit zájem o sport a zdravý životní styl. A proto jsme i zapojeni do projektu „Sportování v MŠ“, Se sokolem do života, lekce basketbalu, plavání a návštěvy sokolovny. Předškolním dětem nabízíme možnost navštěvovat Metodu dobrého startu, která dětem umožňuje pohodlnější vstup do základní školy.

Více informaci o mateřské škole na web. stránkách  www.ms-sokolska.cz/.

 

Kontakt

Adresa: Sokolská 3961, 760 01 Zlín

E-mail: reditelna@ms-sokolska.cz

Telefon: +420 739 078 959; +420 577 439 069

Web: www.ms-sokolska.cz

Ředitel/ka

Mgr. Lívia Popesková

Školské obvody

2. května (v úseku od křižovatky s ulicí Zálešná II po křižovatku s ulicí Zálešná IX), Burešov (mimo dům č. p. 4884), Dr. Kolaříka, Fryštácká, Horní Vršava IV–VIII, Jižní Vršava, Mezilesí, Na Výsluní, Nivy I-IV, Partyzánská, Padělky VI-IX, Pod Nivami, Severní Vršava, Sokolská (v úseku od křižovatky s ulicí Padělky II po ulici Fryštácká), Střední Vršava, Vršava, Vršava I–III, Vršavská, Vršek, Zálešná I-XII, Zátiší, Žlebová.