Mateřská škola Zlín, Budovatelská 4819, příspěvková organizace

E-mail školymsbudov@seznam.cz
Webová stránkawww.msbudovatelska.cz
Telefon577 142 246
AdresaBudovatelská 4819, 760 05 Zlín
Ředitel/kaBc. Havelka Marek
Školský obvod

Budovatelská, Okružní (v úseku od křižovatky s ulicí Středová k ulici Mezilesí), Středová (v úseku od křižovatky s ulicí Okružní východním směrem), Na Honech I-III, Nad Vývozem, Podlesí I-V, Vývoz.

KritériaPočet bodů
1. Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2022 dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon), je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné). Týká se dětí občanů ČR, EU a jiných zemí, oprávněných pobývat na území ČR déle než 90 dnů. 5
2. Trvalý pobyt, v případě cizince místo pobytu, ve školském obvodu dané MŠ ("spádové mateřské škole"), u dítěte, které dosáhne 3 let k 31.8.2022. 4
3. Věk dítěte 4 roky dosažené k 31.8.2022 4
3 roky dosažené k 31.8.2022 3
2 roky dosažené k 31.8.2022 2
4. Bydliště dítěte ve Zlíně. Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, kteří mají místo pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní. 1
5. Dítě, které dovrší věk 3 roky nejpozději k 31.12.2022 a jehož sourozenec je v MŠ již přijatý a bude se zde vzdělávat i v následujícím školním roce 2022/2023. 1