Detail školy

Mateřská škola Zlín, U Dřevnice 206, příspěvková organizace

Mateřská škola Zlín, U Dřevnice 206, příspěvková organizace

Sídlo: U Dřevnice 206, 763 02 Zlín – Louky, tel.: +420 577 105 537, +420 607 536 960
e-mail:
skolka@outlook.cz, web: www.ms-louky.info

Provozní doba: 06:00 – 16:30 hodin

Základní informace:

Mateřskou školu Zlín, U Dřevnice 206, příspěvkovou organizaci, tvoří tři pracoviště:

Mateřská škola U Dřevnice 206, Zlín - Louky (čtyřtřídní pro 98 dětí, z toho jedna třída speciální pro děti s vadami řeči)

Mateřská škola Za Školou 570, Zlín - Prštné (dvoutřídní pro 56 dětí), tel.: 577 433 409

Mateřská škola Nad Ovčírnou 1591, Zlín (dvoutřídní pro 46 dětí), telefon: 577 012 559

Mateřské školy Louky a Prštné se nachází v okrajových částech Zlína, mateřská škola
Nad Ovčírnou v centru Zlína. Všechny tři mateřské školy jsou vzájemně propojeny, pracují podle společného vzdělávacího programu "Šťastná školka".  V mateřské škole Louky je jedna speciální třída pro děti s vadami řeči, se sníženým počtem dětí, speciálním programem a péčí zkušených speciálních pedagogů. Mateřské školy mají moderně a účelně vybavený interiér, taktéž mají modernizovány zahrady. Důraz je kladen na adaptaci, individuální a skupinovou práci, logopedickou prevenci a celkový rozvoj dítěte, který vede k úspěšnému vstupu do základní školy. Výchovně vzdělávací práce je doplňována spoluprací s jinými subjekty - Základní školou, Základními uměleckými školami,  Pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálními centry,  SZŠ a VOŠZ Zlín, Hasiči, Policií, Krajskou knihovnou Fr. Bartoše a kurzy plavání. Dalšími aktivitami jsou barevné, strašidelné, vánoční, mikulášské, světové, pyžamové, čarodějnické, masopustní, olympiádní, koloběžkové, koníkové, ... akce. Na celoroční průběh aktivit je možné nahlédnout na stránkách školy -
www.ms-louky.info. Mateřská škola Louky disponuje tělocvičnou, kterou je možno využít pro rozvoj tělesných aktivit nejen dětí, ale i dospělých.

Kontakt

Adresa: Nad Ovčírnou 1591/12, Zlín 76001

E-mail: skolka@outlook.cz

Telefon: 607 536 960

Web: www.ms-louky.info

Ředitel/ka

PhDr. Ivana Vymětalová

Školské obvody

Boční, Březnická, Cyklistická, Dlouhé díly, Dolní Paseky, Elektrická,Hasičská, Hlubočina, Hrabůvky, Hřebenová, Chaloupky, Chlumská, Chmelnická, Jateční, K Cihelně, K Majáku, K Luhám, K Rybníkům, Kútíky, Ke Křibům, Lámanisko, Náves Louky, Na Konci, Nábřeží, Nad Březinkou, Nad Humny, Nad Rybníky, Nad Ovčírnou I-VI, nám. T. G. Masaryka, náměstí Práce, Náves, Odboje, Pod Rozvodnou, Pod Strání, Pod Tlustou, Pod Vinohrady, Příčka I-IV, Přímá, Révová, Růžová, Rybníky I–IX, Sýkory I-IV, Šternberská, třída Tomáše Bati (v úseku nacházejícím se v k. ú. Louky), třída Tomáše Bati (v úseku nacházejícím se v k. ú. Prštné), U Dráhy, U Dřevnice, U Lomu, U Sokolovny, U Zimního stadionu, V Olší, V Polích, Včelín, Vinohrady, Za Hřibem, Za Školou, Za Úvozem, Zábrančí I-II, Zadní luhy, Záhumení I–V, Záhutí, Záluští