Mateřská škola Zlín, U Dřevnice 206, příspěvková organizace

E-mail školyskolka@outlook.cz
Webová stránkawww.ms-louky.info
Telefon607 536 960
AdresaNad Ovčírnou 1591/12, Zlín 76001
Ředitel/kaPhDr. Ivana Vymětalová
Školský obvod

Boční, Březnická, Cyklistická, Dlouhé díly, Dolní Paseky, Hasičská, Hlubočina, Hrabůvky, Hřebenová, Chaloupky, Chlumská, Chmelnická, Jateční, K Cihelně, K Majáku, K Luhám, K Rybníkům, Kútíky, Ke Křibům, Lámanisko, Náves Louky, Na Konci, Nábřeží, Nad Březinkou, Nad Humny, Nad Rybníky, Nad Ovčírnou I-VI, nám. T. G. Masaryka, náměstí Práce, Náves, Odboje, Pod Rozvodnou, Pod Strání, Pod Tlustou, Pod Vinohrady, Příčka I-IV, Přímá, Révová, Růžová, Rybníky I–IX, Šternberská, třída Tomáše Bati (v úseku nacházejícím se v k. ú. Louky), třída Tomáše Bati (v úseku nacházejícím se v k. ú. Prštné), U Dráhy, U Dřevnice, U Lomu, U Sokolovny, V Olší, V Polích, Včelín, Vinohrady, Za Hřibem, Za Školou, Za Úvozem, Zábrančí I-II, Zadní luhy, Záhumení I–V, Záhutí, Záluští

KritériaPočet bodů
1. Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2022 dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon), je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné). Týká se dětí občanů ČR, EU a jiných zemí, oprávněných pobývat na území ČR déle než 90 dnů. 5
2. Trvalý pobyt, v případě cizince místo pobytu, ve školském obvodu dané MŠ ("spádové mateřské škole"), u dítěte, které dosáhne 3 let k 31.8.2022. 4
3. Věk dítěte 4 roky dosažené k 31.8.2022 4
3 roky dosažené k 31.8.2022 3
2 roky dosažené k 31.8.2022 2
4. Bydliště dítěte ve Zlíně. Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, kteří mají místo pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní. 1
5. Dítě, které dovrší věk 3 roky nejpozději k 31.12.2022 a jehož sourozenec je v MŠ již přijatý a bude se zde vzdělávat i v následujícím školním roce 2022/2023. 1