Detail školy

JINOTAJ, mateřská a základní škola Zlín, s.r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JINOTAJ

MŠ JINOTAJ je otevřená zejména pro děti v posledním roce povinné předškolní docházky a pro děti s odkladem povinné školní docházky. Jedná se o denní individualizovanou péči o předškoláky v malém kolektivu dětí, která se v některých aktivitách (ranní kruh, terénní den, pohybová přestávka) přirozeně propojuje se školním programem.

V dopoledním bloku se věnujeme celostnímu rozvoji každého dítěte podle jeho aktuálních potřeb (sociálně-emoční učení, logopedie, psychomotorika, angličtina, sebeobslužné činnosti, orientace v okolí školy, v terénu i ve městě, na kulturních, sportovních a společenských akcích). Odpolední program je věnován společným aktivitám se školáky (Lesní klub, Fly jóga, tanec Haka, fyziobalet, Art dílna, keramika, dřevařská dílna, English Club, zpívánky). Děti se zde přirozeně seznamují s prostředím školy a jejím režimem, navazují kontakty s budoucími staršími spolužáky, seznamují se s učiteli, a tím se průběžně připravují na harmonický přechod do školního prostředí.

Ve školním roce 2024/2025 přijímáme do MŠ JINOTAJ maximálně 15 dětí, školné činí 5 800 Kč/měsíc.

Kontakt

Adresa: Filmová 174, 760 01 Zlín

E-mail: info@skolajinotaj.cz

Telefon: +420 603 972 779

ID datové schránky:

Web: www.skolajinotaj.cz

Ředitel/ka

Mgr. Hana Lavičková, Ph.D.