Detail školy

ORBIS, MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O.

Mateřská škola ORBIS sídlí spolu se základní školou ve společné budově na náměstí T. G. Masaryka 1279. Pro rodiče s dětmi předškolního i školního věku je tato skutečnost jistě z logistického hlediska výhodou.

Základní výchovně vzdělávací program je v mateřské škole doplněn o výuku angličtiny.

Vzdělávací program mateřské školy „Jaro, léto, podzim, zima s angličtinou je tu prima." vyjadřuje naši snahu prostřednictvím radostných zážitků a společnou činností dětem přibližovat zákonitosti života, a to česky s českým učitelem, ale také anglicky s rodilým mluvčím.

Metodika výuky anglického jazyka je založena na jednoduchých principech her a nepřímého učení (pohádky, říkanky apod.). Schopnost porozumět základním anglickým větám a pokynům získávají děti naprosto přirozeně.

Mateřská škola je rozdělena na 3 oddělení s maximálním počtem 16 dětí, což umožňuje pedagogům individuální přístup k dětem.

Děti předškolního věku se intenzivně věnují přípravám pro zahájení povinné školní docházky – procvičují zejména správnou výslovnost, koncentraci, hrubou a jemnou motoriku, matematické představy, sociální dovednosti apod. Škola nabízí také logopedickou péči.

Mateřskou školu mohou navštěvovat děti od dvou do šesti let. Provoz je od 7.00 do 17.00 hodin. Děti mají k dispozici venkovní sportoviště a dětské hřiště.

Učitelky mateřské školy spolupracují s kolegy – speciálními pedagogy – ze školy základní. Škola nabízí i logopedickou péči (spolupráce s rodiči).

 

Kontakt

Adresa: nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín

E-mail: mszl@orbiszlin.cz

Telefon: +420 576 037 121

ID datové schránky: 5du45t4

Web: https://www.orbiszlin.cz/materska-skola/

Ředitel/ka

Mgr. Kateřina Blaha Hlavňovská