Mateřská škola Zlín, U Dřevnice 206, příspěvková organizace

E-mail školyskolka@outlook.cz
Webová stránkawww.ms-louky.info
Telefon577 105 537, 607 536 960
AdresaU Dřevnice 206, Zlín - Louky 76302
Ředitel/kaPhDr. Ivana Vymětalová
Informace

V MŠ je speciální třída pro děti s narušenou komunikační schopností.

Školský obvod

Boční, Březnická, Cyklistická, Dlouhé díly, Dolní Paseky, Hasičská, Hlubočina, Hrabůvky, Hřebenová, Chaloupky, Chlumská, Chmelnická, Jateční, K Cihelně, K Majáku, K Luhám, K Rybníkům, Kútíky, Ke Křibům, Lámanisko, Náves Louky, Na Konci, Nábřeží, Nad Březinkou, Nad Humny, Nad Rybníky, Nad Ovčírnou I, Nad Ovčírnou II, Nad Ovčírnou III, Nad Ovčírnou IV, Nad Ovčírnou V, Nad Ovčírnou VI, nám. T. G. Masaryka, náměstí Práce, Náves, Odboje, Pod Rozvodnou, Pod Strání, Pod Tlustou, Pod Vinohrady, Příčka I, Příčka II, Příčka III, Příčka IV, Přímá, Révová, Růžová, Rybníky I, Rybníky II, Rybníky III, Rybníky IV, Rybníky V, Rybníky VI, Rybníky VII, Rybníky VIII, Rybníky IX, Šternberská, U Dráhy, U Lomu, U Dřevnice, U Sokolovny, V Olší, V Polích, Včelín, Vinohrady, Za Školou, Za Úvozem, Zábrančí I, Zábrančí II, Zadní luhy, Za Hřibem, Záhumení I, Záhumení II, Záhumení III, Záhumení IV, Záhumení V, Záhutí, Záluští.

KritériaPočet bodů
1. Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2020 dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon), je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné). Týká se dětí občanů ČR, EU a jiných zemí, oprávněných pobývat na území ČR déle než 90 dnů. 5
2. Trvalý pobyt, v případě cizince místo pobytu, ve školském obvodu dané MŠ ("spádové mateřské škole"), u dítěte, které dosáhne 3 let k 31.8.2020. 4
3. Věk dítěte 4 roky dosažené k 31.8.2020 4
3 roky dosažené k 31.8.2020 3
2 roky dosažené k 31.8.2020 2
4. Bydliště dítěte ve Zlíně. Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, kteří mají místo pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní. 1
5. Dítě, které dovrší věk 3 roky nejpozději k 31.12.2020 a jehož sourozenec je v MŠ již přijatý a bude se zde vzdělávat i v následujícím školním roce 2020/2021. 1