Detail školy

Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285, příspěvková organizace

 

Odloučené pracoviště MŠ Prostřední 3488 – je dvoutřídní se sníženým počtem dětí. Blízkost lesa využíváme k vycházkám, sportovním a relaxačním činnostem, starší děti navštěvují plavecký kurz, sportovní halu.

 

 

14.5. 2024 budou přijímány přihlášky pro obě pracoviště MŠ T. Bati 1285 i MŠ Prostřední 3488 na pracovišti MŠ TOMÁŠE BATI 1285.

Kontakt

Adresa: odloučené pracoviště - Prostřední 3488, 760 01 Zlín

E-mail: morysak@seznam.cz

Telefon: + 420 577 019 378

Web: www.msmorysak.cz

Ředitel/ka

Radka Šindelková

Školské obvody

Benešovo nábřeží (v úseku od křižovatky s ulicí Podvesná V po křižovatku s ulicí Podvesná XVII), Borová, Bratří Jaroňků, Díly I-III, Havlíčkovo nábřeží, Hornomlýnská (v úseku od křižovatky na ulici Podvesná V po křižovatku s ulicí Podvesná XVII), Kvítková (v úseku od křižovatky Díly II po křižovatku s ulicí Díly IV), Lesní čtvrť I-III, Podvesná VI-XVII, Prostřední (v úseku od křižovatku s ulicí Pod Vrškem po křižovatku s ulicí Lesní čtvrť I), Příkrá (v úseku od křižovatky s ulicí Borová po křižovatku ulicí Lesní čtvrť III), Ševcovská, třída Tomáše Bati (v úseku od křižovatky s ulicí Díly II po křižovatku s ulicí Díly VI), Věžové domy.