Detail školy

Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285, příspěvková organizace

Pracoviště MŠ Tomáše Bati 1285 – MŠ se nachází v centru města s dobrou dopravní dostupností. Mimo vzdělávání nabízí širokou škálu aktivit (výlety, besídky, filmová a divadelní představení, návštěvy knihovny, koncerty, akce s rodiči). Velký důraz je kladen na sportovní aktivity. Naše MŠ je zapojena do programu „Sportování v MŠ“. Děti od 4 let pravidelně chodí cvičit do sportovní haly, kde se seznamují s různými druhy sportu  pod vedením zkušených trenérů. Předškoláci absolvují každoročně plavecký kurz a přípravu na stolní tenis. Výuka probíhá s využitím interaktivní tabule a dětem jsou k dispozici netradiční didaktické digitální hračky. Výhodou naší MŠ je prostorná zahrada s moderními hracími prvky a mlhovištěm pro děti.

 

 

14.5. 2024 budou přijímány přihlášky pro obě pracoviště MŠ T. Bati 1285 i MŠ Prostřední 3488 na pracovišti MŠ TOMÁŠE BATI 1285.

Kontakt

Adresa: tř. Tomáše Bati 1285, 760 01 Zlín

E-mail: morysak@seznam.cz

Telefon: +420 577 225 333

Web: www.msmorysak.cz

Ředitel/ka

Radka Šindelková

Školské obvody

Benešovo nábřeží (v úseku od křižovatky s ulicí Podvesná V po křižovatku s ulicí Podvesná XVII), Borová, Bratří Jaroňků, Díly I-III, Havlíčkovo nábřeží, Hornomlýnská (v úseku od křižovatky na ulici Podvesná V po křižovatku s ulicí Podvesná XVII), Kvítková (v úseku od křižovatky Díly II po křižovatku s ulicí Díly IV), Lesní čtvrť I-III, Podvesná VI-XVII, Prostřední (v úseku od křižovatku s ulicí Pod Vrškem po křižovatku s ulicí Lesní čtvrť I), Příkrá (v úseku od křižovatky s ulicí Borová po křižovatku ulicí Lesní čtvrť III), Ševcovská, třída Tomáše Bati (v úseku od křižovatky s ulicí Díly II po křižovatku s ulicí Díly VI), Věžové domy.