Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285, příspěvková organizace

E-mail školymorysak@seznam.cz
Webová stránkawww.msmorysak.cz
Telefon577 225 333
Adresatř. Tomáše Bati 1285, 760 01 Zlín
Ředitel/kaRadka Šindelková
Informace

12.5. 2022 budou přijímány přihlášky pro obě pracoviště MŠ T. Bati 1285 i MŠ Prostřední 3488 na pracovišti MŠ TOMÁŠE BATI 1285.

Školský obvod

Benešovo nábřeží (v úseku od křižovatky s ulicí Podvesná V po křižovatku s ulicí Podvesná XVII), Borová, Bratří Jaroňků, Díly I-III, Havlíčkovo nábřeží, Hornomlýnská (v úseku od křižovatky na ulici Podvesná V po křižovatku s ulicí Podvesná XVII), Kvítková (v úseku od křižovatky Díly II po křižovatku s ulicí Díly IV), Lesní čtvrť I-III, Podvesná VI-XVII, Prostřední (v úseku od křižovatku s ulicí Pod Vrškem po křižovatku s ulicí Lesní čtvrť I), Příkrá (v úseku od křižovatky s ulicí Borová po křižovatku ulicí Lesní čtvrť III), Ševcovská, třída Tomáše Bati (v úseku od křižovatky s ulicí Díly II po křižovatku s ulicí Díly VI), Věžové domy.

KritériaPočet bodů
1. Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2022 dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon), je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné). Týká se dětí občanů ČR, EU a jiných zemí, oprávněných pobývat na území ČR déle než 90 dnů. 5
2. Trvalý pobyt, v případě cizince místo pobytu, ve školském obvodu dané MŠ ("spádové mateřské škole"), u dítěte, které dosáhne 3 let k 31.8.2022. 4
3. Věk dítěte 4 roky dosažené k 31.8.2022 4
3 roky dosažené k 31.8.2022 3
2 roky dosažené k 31.8.2022 2
4. Bydliště dítěte ve Zlíně. Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, kteří mají místo pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní. 1
5. Dítě, které dovrší věk 3 roky nejpozději k 31.12.2022 a jehož sourozenec je v MŠ již přijatý a bude se zde vzdělávat i v následujícím školním roce 2022/2023. 1