Mateřská škola Zlín, Štefánikova 2222, příspěvková organizace

E-mail školymsstef@seznam.cz
Webová stránkawww.ms-stefanikova-zlin.cz
Telefon577 430 594, 724 982 648
AdresaŠtefánikova 2222, 760 01 Zlín
Ředitel/kaKrálíková Věra
Školský obvod

Díly IV-VI, Dolní, Lesní, Lomená, Obeciny I—VIII, Spojovací, Široká, Štefánikova (v úseku od křižovatky s ulicí Prostřední po křižovatku s ulicí K Jaroslavicím).

KritériaPočet bodů
1. Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2019 dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon), je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné). Týká se dětí občanů ČR, EU a jiných zemí, oprávněných pobývat na území ČR déle než 90 dnů. 5
2. Trvalý pobyt, v případě cizince místo pobytu, ve školském obvodu dané MŠ ("spádové mateřské škole"), u dítěte, které dosáhne 3 let k 31.8.2019. 4
3. Věk dítěte 4 roky dosažené k 31.8.2019 4
3 roky dosažené k 31.8.2019 3
2 roky dosažené k 31.8.2019 2
4. Bydliště dítěte ve Zlíně. Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, kteří mají místo pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní. 1
5. Dítě, které dovrší věk 3 roky nejpozději k 31.12.2019 a jehož sourozenec je v MŠ již přijatý a bude se zde vzdělávat i v následujícím školním roce 2019/2020. 1