Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace

E-mail školyreditelka@msmilicova.cz
Webová stránkawww.msmilicova.cz
Telefon571 110 456, 739 510 511
AdresaMilíčova 867, Zlín - Malenovice 76302
Ředitel/kaMgr. Marta Ševčíková
Školský obvod

k. ú. Lhotka (včetně místní části Chlum), k. ú. Salaš, Bezručova, Brigádnická, Červnová, Havlíčkova, Chelčického, Chmelník, I. Veselkové, Jar. Staši, Jarolímkovo náměstí, Karlov, Komenského, Kučovaniny, Masarykova, Milíčova, Nová, Palackého, Potěhníkova, Průmyslová, Skalní, Slatiny, Světlov, Šrámkova, Švermova, Tečovská, třída 3. května (v úseku od křižovatky s ulicí Zahradní po hranici k. ú. Louky), třída Svobody (v úseku od křižovatky s ulicí Chelčického po křižovatku s ulicí Masarykova), Zahradní, Zahradní čtvrť, Žleby.

KritériaPočet bodů
1. Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2022 dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon), je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné). Týká se dětí občanů ČR, EU a jiných zemí, oprávněných pobývat na území ČR déle než 90 dnů. 5
2. Trvalý pobyt, v případě cizince místo pobytu, ve školském obvodu dané MŠ ("spádové mateřské škole"), u dítěte, které dosáhne 3 let k 31.8.2022. 4
3. Věk dítěte 4 roky dosažené k 31.8.2022 4
3 roky dosažené k 31.8.2022 3
2 roky dosažené k 31.8.2022 2
4. Bydliště dítěte ve Zlíně. Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, kteří mají místo pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní. 1
5. Dítě, které dovrší věk 3 roky nejpozději k 31.12.2022 a jehož sourozenec je v MŠ již přijatý a bude se zde vzdělávat i v následujícím školním roce 2022/2023. 1