Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte

Published by

O přijetí nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy ve správním řízení.

Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (to obdrží zákonný zástupce u zápisu) s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží zákonný zástupce písemně.

Categorised in:

This post was written by admin