Platí pro přijetí dítěte do MŠ školské obvody a spádové MŠ jako u základních škol?

Published by

Pro mateřské školy od školního roku 2017/2018 platí školské obvody podobně jako u ZŠ, zákonný zástupce však může podat žádost o přijetí svého dítěte k předškolnímu vzdělávání do kterékoliv mateřské školy zřizované statutárním městem Zlínem. Školské obvody určuje Obecně závazná vyhláška o školských obvodech, která je k nahlédnutí na www.zlin.eu, dále bude přehled školských obvodů uveden na plakátech, které budou distribuovány do škol.

Categorised in:

This post was written by admin