Je nutno dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání omlouvat v případě jeho nepřítomnosti?

Published by

Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Categorised in:

This post was written by admin