Dostali jsme od lékaře potvrzení o očkování na samostatném listu. Je nutné mít v každé MŠ, kde si podáme žádost originál tohoto potvrzení nebo stačí kopie?

Published by

Pokud dětský lékař vystaví potvrzení o očkování dítěte na zvláštním tiskopise, rodič si originál ponechá v případě, že podává žádost o přijetí do více mateřských škol. Pořídí si kopie tohoto potvrzení a předloží je při zápisu v příslušné mateřské škole spolu s originálem, podle kterého ředitelka MŠ ověří pravost kopie.

Categorised in:

This post was written by admin