Mateřská škola Zlín, Slínová 4225, příspěvková organizace

E-mail školyreditelka@ms-slinova.cz
Webová stránkams-slinova.cz
Telefon776456451
Adresaodloučené pracoviště v budově Základní školy M.Alše 558
Ředitel/kaMgr. Zuzana Malaníková
Informace

Žádosti o přijetí budou přijímány ve čtvrtek 12.5. od 8,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,00 hod
V BUDOVĚ NA SLÍNOVÉ 4225

Školský obvod

Anenská, B. Němcové (od křižovatky M. Alše západním směrem), Březová, Drahy, Dubovina, Hřbitovní, Chrástka, Jiráskova (od křižovatky M. Alše západním směrem), K Jaroslavicím, K. Světlé, Kúsek, Lísková, Losky, M. Alše, Na Slanici, Na Louce, Na Vrše, Návrší, Obeciny, Obeciny IX-XIX, Pasekářská, Pasíčka, Pod Dubovinou, Pod Šternberkem, Prudká, Příční, Rozhledy, Slínová, Smrková, Svažitá, Svat. Čecha (od křižovatky M. Alše západním směrem), U Lesa, U Potoka, U Slanice, V Dolině, Ve Svahu I, Ve Svahu II, Vrbová, Zdúrna.

KritériaPočet bodů
1. Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2022 dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon), je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné). Týká se dětí občanů ČR, EU a jiných zemí, oprávněných pobývat na území ČR déle než 90 dnů. 5
2. Trvalý pobyt, v případě cizince místo pobytu, ve školském obvodu dané MŠ ("spádové mateřské škole"), u dítěte, které dosáhne 3 let k 31.8.2022. 4
3. Věk dítěte 4 roky dosažené k 31.8.2022 4
3 roky dosažené k 31.8.2022 3
2 roky dosažené k 31.8.2022 2
4. Bydliště dítěte ve Zlíně. Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, kteří mají místo pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní. 1
5. Dítě, které dovrší věk 3 roky nejpozději k 31.12.2022 a jehož sourozenec je v MŠ již přijatý a bude se zde vzdělávat i v následujícím školním roce 2022/2023. 1