Kdo může podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání?

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce dítěte.