Kdo a na základě čeho rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ?

O přijetí dítěte rozhoduje ředitel mateřské školy na základě předem stanovených kritérií v souladu se zákonnými předpisy. Tato kritéria, včetně jejich bodového ohodnocení, budou předem zveřejněna.