Co je důvodem zavedení elektronické registrace? Co přináší zřizovateli, školkám a nám, žadatelům o přijetí?

Hlavním důvodem k zavedení elektronické registrace je větší transparentnost při přijímání do MŠ ve Zlíně. Zřizovateli to přinese větší přehled o skutečném počtu zapsaných dětí, protože až dodnes byl tento počet zjistitelný velmi těžko. Ředitelkám MŠ to přinese zjednodušení agendy, protože jim systém pomůže s výpočtem bodů jednotlivých dětí podle kritérií a dalšími administrativními věcmi s tím spojenými. Žadatelům o přijetí to přinese minimálně ušetření jedné cesty do MŠ pro přihlášku, ale také jim pomůže s vyplněním přihlášky, protože ty údaje, které se zadávají do přihlášky se přímo vyplní do výsledné PDF přihlášky. Taktéž budou mít přehled, ve kterých školkách mají podané přihlášky a pod jakým registračním číslem (toto registrační číslo bude různé v různých MŠ).