Postup pro vygenerování žádosti

  1. Zaregistrujte se na webových stránkách.
  2. Vytvořte profil žadatele (dítěte). Na základě vytvořeného profilu bude každému dítěti vygenerováno identifikační číslo (ID).
  3. Vyberte si školu, ve které budete žádat o přijetí žadatele k předškolnímu vzdělávání a „zaregistrujte se k zápisu“, tj. předání profilu dítěte do vybrané mateřské školy.
  4. Vytiskněte si vygenerovanou žádost o přijetí žadatele k předškolnímu vzdělávání (dále jen žádost) nejlépe oboustranně na jeden list. Žádost musí být opatřena hlavičkou vybrané mateřské školy.
  5. V případě „registrace“ žadatele do více mateřských škol musí být pro každou vybranou mateřskou školu samostatná žádost.
  6. Žádost nechte potvrdit u lékaře. Upozornění!  V případě, že lékař nepotvrdí očkování dítěte přímo do žádosti a vydá zvláštní doklad o zdravotní způsobilosti dítěte, musí být v dokladu uveden text: očkováno dle zákona